ห้องเตียงเดี่ยว

ราคา 25,000 บาท ต่อเดือน

Single Room

25,000 Baht/Month

ห้อง 2 เตียง

ราคา 19,000 บาท ต่อเดือน

Double Room

19,000 Baht/Month/Person

ห้อง 3 เตียง

ราคา 15,000 บาท ต่อเดือน

Triple Room

15,000 Baht/Month/Person

ห้องรวม 8 เตียง

ราคา 12,000 บาท ต่อเดือน

8 Beds Room

12,000/Month

**อัตราค่าบริการยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถาม ณ สำนักงาน บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

Room Rate

© 2017 Home for the Aged
Ratchasima.

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

Tel.044-957260-2

Fax.044-957263

ศูนย์ระดมทุน

Tel.044-254388
Te

892 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now